All posts by khazaee

آموزش جداسازی پنل پشت Lenovo B575-1450

آموزش جداسازی پنل پشت Lenovo B575-1450

آموزش جداسازی پنل پشت Lenovo B575-1450
“به این نوشته امتیاز بدهید”

آموزش جداسازی پنل پشت Lenovo B575-1450

آموزش جداسازی پنل پشت Lenovo B575-1450

آموزش جداسازی پنل پشت Lenovo B575-1450

آموزش جداسازی پنل پشت Lenovo B575-1450

مقدمه :

پیشرفت تکنولوژی باعت به وجود آمدن نیاز های جدیدی در جوامع مدرن شده است. در گذشته کامپیوتر های صنعتی و امروزه لپ تاپ های صنعتی و خانگی بخش زیادی از نیاز های کاری و اداری مارا برطرف می کنند. و همچنین با خراب شدنشان مسائل و مشکلات عدیده ای برایمان به وجود می آورند. پشتیبانان سایت lenovotehran.com تلاش کرده اند تا با آموزش های مهارتی رایگان کمک شایانی به همه ی کاربران در جهت تعمیر لپ تاپ های صنعتی و خانگی بکنند.

درجه سختی کار : نسبتا سخت

تعداد مراحل : ۶ مرحله

زمان مورد نیاز: ۱۰ الی ۱۵ ساعت

 

مرحله اول :

 • کامپیوتر را خاموش کنید.
 • شارژر را از کامپیوتر جدا کنید.
 • کامپیوتر را با دقت لمس کنید.

آموزش جداسازی پنل پشت Lenovo B575-1450

آموزش جداسازی پنل پشت Lenovo B575-1450

مرحله دوم :

 • سوئیچ سمت راست را به سمت "قفل شده" فشار دهید.

 جداسازی پنل پشت Lenovo B575-1450

جداسازی پنل پشت Lenovo B575-1450

جداسازی پنل پشت Lenovo B575-1450

جداسازی پنل پشت Lenovo B575-1450

مرحله سوم :

 • هنگام نگه داشتن باتری، از دست دیگر خود استفاده کنید تا کلید چپ را به سمت چپ فشار دهید و باتری را بیرون بکشید.

آموزش جداسازی پنل پشت Lenovo B575-1450

آموزش جداسازی پنل پشت Lenovo B575-1450

آموزش جداسازی پنل پشت Lenovo B575-1450

آموزش جداسازی پنل پشت Lenovo B575-1450

راهنمای جداسازی پنل پشت Lenovo B575-1450

راهنمای جداسازی پنل پشت Lenovo B575-1450

مرحله چهارم :

 • پیچ ها به پانل عقب اسیر هستند، بنابراین آنها نمی توانند برداشته شوند.
 • با استفاده از پیچ گوشتی، پنج پیچ ۵٫۴ میلی متری را از پشت پانل لپ تاپ جدا کنید.

راهنمای جداسازی پنل پشت Lenovo B575-1450

راهنمای جداسازی پنل پشت Lenovo B575-1450

راهنمای جداسازی پنل پشت Lenovo B575-1450

راهنمای جداسازی پنل پشت Lenovo B575-1450

مرحله پنجم :

 • با استفاده از یک ابزار  پلاستیکی، پانل پشت را از لپ تاپ بگیرید.

آموزش جداسازی پنل پشت Lenovo B575-1450

آموزش جداسازی پنل پشت Lenovo B575-1450

مرحله ششم :

 • پانل را از بقیه لپ تاپ جدا کنید. درون لپ تاپ قرار خواهد گرفت.
 • از اینجا میتوانید به درایو CD-ROM، هارد دیسک و صفحه کلید دسترسی پیدا کنید.

 جداسازی پنل پشت Lenovo B575-1450

جداسازی پنل پشت Lenovo B575-1450

آموزش تعویض باتری Lenovo B575-1450

آموزش تعویض باتری Lenovo B575-1450

آموزش تعویض باتری Lenovo B575-1450
“به این نوشته امتیاز بدهید”

آموزش تعویض باتری Lenovo B575-1450

آموزش تعویض باتری Lenovo B575-1450

تعویض باتری Lenovo B575-1450

تعویض باتری Lenovo B575-1450

مقدمه :

پیشرفت تکنولوژی باعت به وجود آمدن نیاز های جدیدی در جوامع مدرن شده است. در گذشته کامپیوتر های صنعتی و امروزه لپ تاپ های صنعتی و خانگی بخش زیادی از نیاز های کاری و اداری مارا برطرف می کنند. و همچنین با خراب شدنشان مسائل و مشکلات عدیده ای برایمان به وجود می آورند. پشتیبانان سایت lenovotehran.com تلاش کرده اند تا با آموزش های مهارتی رایگان کمک شایانی به همه ی کاربران در جهت تعمیر لپ تاپ های صنعتی و خانگی بکنند.

درجه سختی کار : آسان

تعداد مراحل : ۳ مرحله

زمان مورد نیاز: ۵ دقیقه

 

مرحله اول :

 • کامپیوتر را خاموش کنید.
 • شارژر را از کامپیوتر جدا کنید.
 • کامپیوتر را با دقت لمس کنید.

راهنمای تعویض باتری Lenovo B575-1450

راهنمای تعویض باتری Lenovo B575-1450

مرحله دوم :

 • سوئیچ سمت راست را به سمت "قفل شده" فشار دهید.

نمایندگی تعویض باتری Lenovo B575-1450

نمایندگی تعویض باتری Lenovo B575-1450

تعویض باتری Lenovo B575-1450

تعویض باتری Lenovo B575-1450

مرحله سوم :

 • هنگام نگه داشتن باتری، از دست دیگر خود استفاده کنید تا کلید چپ را به سمت چپ فشار دهید و باتری را بیرون بکشید.

راهنمای تعویض باتری Lenovo B575-1450

راهنمای تعویض باتری Lenovo B575-1450

آموزش تعویض باتری Lenovo B575-1450

آموزش تعویض باتری Lenovo B575-1450

آموزش تعویض باتری Lenovo B575-1450

آموزش تعویض باتری Lenovo B575-1450

آموزش تعویض سی دی رام Lenovo B575-1450

آموزش تعویض سی دی رام Lenovo B575-1450

آموزش تعویض سی دی رام Lenovo B575-1450
“به این نوشته امتیاز بدهید”

آموزش تعویض سی دی رام Lenovo B575-1450

آموزش تعویض سی دی رام Lenovo B575-1450

تعویض سی دی رام Lenovo B575-1450

تعویض سی دی رام Lenovo B575-1450

مقدمه :

پیشرفت تکنولوژی باعت به وجود آمدن نیاز های جدیدی در جوامع مدرن شده است. در گذشته کامپیوتر های صنعتی و امروزه لپ تاپ های صنعتی و خانگی بخش زیادی از نیاز های کاری و اداری مارا برطرف می کنند. و همچنین با خراب شدنشان مسائل و مشکلات عدیده ای برایمان به وجود می آورند. پشتیبانان سایت lenovotehran.com تلاش کرده اند تا با آموزش های مهارتی رایگان کمک شایانی به همه ی کاربران در جهت تعمیر لپ تاپ های صنعتی و خانگی بکنند.

 

درجه سختی کار : آسان

تعداد مراحل : ۸ مرحله

زمان مورد نیاز: ۵ الی ۱۰ ساعت

 

مرحله اول :

 • کامپیوتر را خاموش کنید.
 • شارژر را از کامپیوتر جدا کنید.
 • کامپیوتر را با دقت لمس کنید.

تعویض سی دی رام Lenovo B575-1450

تعویض سی دی رام Lenovo B575-1450

مرحله دوم :

 • سوئیچ سمت راست را به سمت "قفل شده" فشار دهید.

تعویض سی دی رام Lenovo B575-1450

تعویض سی دی رام Lenovo B575-1450

تعویض سی دی رام Lenovo B575-1450

تعویض سی دی رام Lenovo B575-1450

مرحله سوم :

 • هنگام نگه داشتن باتری، از دست دیگر خود استفاده کنید تا کلید چپ را به سمت چپ فشار دهید و باتری را بیرون بکشید.

تعویض سی دی رام Lenovo B575-1450

تعویض سی دی رام Lenovo B575-1450

راهنمای تعویض سی دی رام Lenovo B575-1450

راهنمای تعویض سی دی رام Lenovo B575-1450

راهنمای تعویض سی دی رام Lenovo B575-1450

راهنمای تعویض سی دی رام Lenovo B575-1450

مرحله چهارم :

 • پیچ ها به پانل عقب اسیر هستند، بنابراین آنها نمی توانند برداشته شوند.
 • با استفاده از پیچ گوشتی، پنج پیچ ۵٫۴ میلی متری را از پشت پانل لپ تاپ جدا کنید.

راهنمای تعویض سی دی رام Lenovo B575-1450

راهنمای تعویض سی دی رام Lenovo B575-1450

تعویض سی دی رام Lenovo B575-1450

تعویض سی دی رام Lenovo B575-1450

مرحله پنجم :

تعویض سی دی رام Lenovo B575-1450

تعویض سی دی رام Lenovo B575-1450

مرحله ششم :

 • پانل را از بقیه لپ تاپ جدا کنید. درون لپ تاپ قرار خواهد گرفت.
 • از اینجا میتوانید به درایو CD-ROM، هارد دیسک و صفحه کلید دسترسی پیدا کنید.

تعویض سی دی رام Lenovo B575-1450

تعویض سی دی رام Lenovo B575-1450

مرحله هفتم :

 • با استفاده از پیچ گوشتی، پیچ ۳٫۴ میلی متری را از پایه CD-ROM بردارید.
 • این درایو CD-ROM را از کامپیوتر باز می کند.

آموزش تعویض سی دی رام Lenovo B575-1450

آموزش تعویض سی دی رام Lenovo B575-1450

مرحله هشتم :

 • درایو سی دی رام را از لپ تاپ با استفاده از یک ابزار پلاستیکی باز کنید.
 • بقیه راه را از درایو CD-ROM بکشید.

آموزش تعویض سی دی رام Lenovo B575-1450

آموزش تعویض سی دی رام Lenovo B575-1450

آموزش تعویض سی دی رام Lenovo B575-1450

آموزش تعویض سی دی رام Lenovo B575-1450

آموزش تعویض صفحه نمایش Lenovo B575-1450

آموزش تعویض صفحه نمایش Lenovo B575-1450

آموزش تعویض صفحه نمایش Lenovo B575-1450
“به این نوشته امتیاز بدهید”

آموزش تعویض صفحه نمایش Lenovo B575-1450

آموزش تعویض صفحه نمایش Lenovo B575-1450

آموزش تعویض صفحه نمایش Lenovo B575-1450

آموزش تعویض صفحه نمایش Lenovo B575-1450

مقدمه :

پیشرفت تکنولوژی باعت به وجود آمدن نیاز های جدیدی در جوامع مدرن شده است. در گذشته کامپیوتر های صنعتی و امروزه لپ تاپ های صنعتی و خانگی بخش زیادی از نیاز های کاری و اداری مارا برطرف می کنند. و همچنین با خراب شدنشان مسائل و مشکلات عدیده ای برایمان به وجود می آورند. پشتیبانان سایت lenovotehran.com تلاش کرده اند تا با آموزش های مهارتی رایگان کمک شایانی به همه ی کاربران در جهت تعمیر لپ تاپ های صنعتی و خانگی بکنند.

درجه سختی کار : نسبتا سخت

تعداد مراحل : ۱۱ مرحله

زمان مورد نیاز: ۲۰ الی ۳۰ ساعت

مرحله اول :

 • کامپیوتر را خاموش کن.
 • شارژر را از کامپیوتر جدا کنید.
 • کامپیوتر را با دقت لمس کنید.

تعویض صفحه نمایش Lenovo B575-1450

تعویض صفحه نمایش Lenovo B575-1450

مرحله دوم :

 • سوئیچ سمت راست را به سمت "قفل شده" فشار دهید.

راهنمای تعویض صفحه نمایش Lenovo B575-1450

راهنمای تعویض صفحه نمایش Lenovo B575-1450

راهنمای تعویض صفحه نمایش Lenovo B575-1450

راهنمای تعویض صفحه نمایش Lenovo B575-1450

مرحله سوم :

 • هنگام نگه داشتن باتری، از دست دیگر خود استفاده کنید تا کلید چپ را به سمت چپ فشار دهید و باتری را بیرون بکشید.

آمورش تعویض صفحه نمایش Lenovo B575-1450

آمورش تعویض صفحه نمایش Lenovo B575-1450

آمورش تعویض صفحه نمایش Lenovo B575-1450

آمورش تعویض صفحه نمایش Lenovo B575-1450

تعویض صفحه نمایش Lenovo B575-1450

تعویض صفحه نمایش Lenovo B575-1450

مرحله چهارم :

 • هر دو پیچ از پایین صفحه نمایش را با استفاده از یک spudger پلاستیکی حذف کنید. پیچ های زیر در حال حاضر در معرض دید هستند.

راهنمای تعویض صفحه نمایش Lenovo B575-1450

راهنمای تعویض صفحه نمایش Lenovo B575-1450

راهنمای تعویض صفحه نمایش Lenovo B575-1450

راهنمای تعویض صفحه نمایش Lenovo B575-1450

مرحله پنجم :

 • با استفاده از پیچ گوشتی، دو پیچ ۴٫۳ میلی متری که صفحه نمایش را به قسمت قاب جلویی نگه دارید را بردارید.

راهنمای تعویض صفحه نمایش Lenovo B575-1450

راهنمای تعویض صفحه نمایش Lenovo B575-1450

مرحله ششم :

 • با استفاده از ابزار  پلاستیکی، به آرامی در اطراف لبه ها از بین بردن لبه ها ، از قاب پانل جلو را جدا کنید.

راهنمای تعویض صفحه نمایش Lenovo B575-1450

راهنمای تعویض صفحه نمایش Lenovo B575-1450

تعویض صفحه نمایش Lenovo B575-1450

تعویض صفحه نمایش Lenovo B575-1450

مرحله هفتم :

 • با استفاده از تیغه ها، اتصال ZIF را با کشیدن کابل دور از دوربین جلویی که به قاب پشتی متصل است، قطع کنید.

تعویض صفحه نمایش Lenovo B575-1450

تعویض صفحه نمایش Lenovo B575-1450

مرحله هشتم :

 • با استفاده از پیچ گوشتی، پیچ ۴٫۳ میلی متری را که صفحه نمایش را به قسمت قاب پشتی وصل می کنند، حذف کنید.
 • دو گوشه در سمت چپ و راست چارچوب دو پیچ وجود دارد.

آموزش تعویض صفحه نمایش Lenovo B575-1450

آموزش تعویض صفحه نمایش Lenovo B575-1450

نمایندگی تعویض صفحه نمایش Lenovo B575-1450

نمایندگی تعویض صفحه نمایش Lenovo B575-1450

راهنمای تعویض صفحه نمایش Lenovo B575-1450

راهنمای تعویض صفحه نمایش Lenovo B575-1450

مرحله نهم :

 • با استفاده از پیچ گوشتی، چهار پیچ ۲٫۹ میلی متری را از هر طرف از براکت که پانل صفحه نمایش را در محل نگه می دارد حذف کنید.

راهنمای تعویض صفحه نمایش Lenovo B575-1450

راهنمای تعویض صفحه نمایش Lenovo B575-1450

 تعویض صفحه نمایش Lenovo B575-1450

تعویض صفحه نمایش Lenovo B575-1450

مرحله دهم :

 • پانل صفحه نمایش را روی صفحه قرار دهید.
 • پشت سیم صاف که دارای اتصال ZIF دوربین است را از بین ببرید تا از پشت صفحه نمایش شل شود.
 • با استفاده از یک spudger پلاستیکی، روی نوار چسبناک روشن با اتصال ZIF صفحه نمایش اولیه، پوشش را لمس کنید.

تعویض صفحه نمایش Lenovo B575-1450

تعویض صفحه نمایش Lenovo B575-1450

تعویض صفحه نمایش Lenovo B575-1450

تعویض صفحه نمایش Lenovo B575-1450

مرحله یازدهم :

 •  تیله فلز را بین اتصال ZIF و اتصال سیم به تخته قرار دهید.
 • اتصال ZIF به شبکه را به دقت با کشیدن قلم مو فلزی در حرکت به سمت پایین قرار دهید.
 • سیم تخت را بکشید تا صفحه نمایش کاملا قطع شود.
 • هنگام جدا کردن اتصالات ZIF بسیار مراقب باشید.
 • انتهای اتصالات سیم ZIF ظریف هستند و می توانند به راحتی برطرف شوند.

آموزش تعویض صفحه نمایش Lenovo B575-1450

آموزش تعویض صفحه نمایش Lenovo B575-1450

آموزش تعویض صفحه نمایش Lenovo B575-1450

آموزش تعویض صفحه نمایش Lenovo B575-1450