برچسب: آموزش تصویری تعمیرات حرارتی Lenovo Flex 3-1120

آموزش تعمیرات حرارتی Lenovo Flex 3-1120

آموزش تعمیرات حرارتی Lenovo Flex 3-1120

آموزش تعمیرات حرارتی Lenovo Flex 3-1120

آموزش تعمیرات حرارتی Lenovo Flex 3-1120

آموزش تعمیرات حرارتی Lenovo Flex 3-1120

آموزش تعمیرات حرارتی Lenovo Flex 3-1120

مقدمه :

پیشرفت تکنولوژی باعت به وجود آمدن نیاز های جدیدی در جوامع مدرن شده است. در گذشته کامپیوتر های صنعتی و امروزه لپ تاپ های صنعتی و خانگی بخش زیادی از نیاز های کاری و اداری مارا برطرف می کنند. و همچنین با خراب شدنشان مسائل و مشکلات عدیده ای برایمان به وجود می آورند. پشتیبانان سایت lenovotehran.com تلاش کرده اند تا با آموزش های مهارتی رایگان کمک شایانی به همه ی کاربران در جهت تعمیر لپ تاپ های صنعتی و خانگی بکنند.

چکیده :

  آموزش تعمیرات حرارتی Lenovo Flex 3-1120 کار نسبتا سختی است. کاربران به راحتی می توانند این کار را در منزل خود و در مدت زمانی حدود ۲ ساعت انجام دهند. در سایت lenovotehran.com آموزش تعمیرات حرارتی به صورت گام به گام  و تصویری بررسی می شود. و همانطور که مشاهده می کنید وجود تصاویر گذاشته شده می تواند کمک خوب و قابل ملاحظه ای برای کاربران باشد.

 درجه سختی کار : در حد متوسط

تعداد مراحل : ۳۷

زمان مورد نیاز : ۲ ساعت

مرحله اول :

 • کامپیوتر را مطابق شکل قرار دهید تا قاب پشتی دستگاه رو به شما باشد.
آموزش تعمیرات حرارتی Lenovo Flex 3-1120

آموزش تعمیرات حرارتی Lenovo Flex 3-1120

مرحله دوم :

 • ده پیچ ۶ میلی متری در امتداد لبه ها و در مرکز قاب پشتی قرار دارد.
 • کلیه ۱۰ پیچ را به کمک پیچ گوشتی باز کنید.
آموزش تعمیرات حرارتی Lenovo Flex 3-1120

آموزش تعمیرات حرارتی Lenovo Flex 3-1120

آموزش تعمیرات حرارتی Lenovo Flex 3-1120

آموزش تعمیرات حرارتی Lenovo Flex 3-1120

مرحله سوم :

 • ابزار پلاستیکی را در فضای کوچک زیر قاب پشتی قرار دهید.
 • از ابزار پلاستیکی به عنوان یک اهرم برای جدا کردن قاب پشتی از لپ تاپ استفاده کنید.
 • ابزار را در کنار لبه های کامپیوتر بکشید تا جایی که قاب پشتی کاملا جدا شود.
آموزش تعمیرات حرارتی Lenovo Flex 3-1120

آموزش تعمیرات حرارتی Lenovo Flex 3-1120

مرحله چهارم :

آموزش گام به گام تعمیرات حرارتی Lenovo Flex 3-1120

آموزش گام به گام تعمیرات حرارتی Lenovo Flex 3-1120

مرحله پنجم :

 • باتری در سمت راست در پایین لپ تاپ قرار دارد.
آموزش گام به گام تعمیرات حرارتی Lenovo Flex 3-1120

آموزش گام به گام تعمیرات حرارتی Lenovo Flex 3-1120

مرحله ششم :

 • سه پیچ ۳٫۵ میلی متری گوشه های هارد دیسک قرار دارد.
 • این سه پیچ را با پیچ گوشتی باز کنید.
آموزش گام به گام تعمیرات حرارتی Lenovo Flex 3-1120

آموزش گام به گام تعمیرات حرارتی Lenovo Flex 3-1120

آموزش گام به گام تعمیرات حرارتی Lenovo Flex 3-1120

آموزش گام به گام تعمیرات حرارتی Lenovo Flex 3-1120

مرحله هفتم :

 • کابلهای رنگی که به طور مستقیم از بالای باتری به مادربرد متصل می شوند را در کادر رنگی در تصویر زیر مشاهده می کنید.
 • با استفاده ازابزاری، کابل برق پایین را در جهت نشان داده شده بکشید و از مادر برد جدا کنید.
آموزش مرحله به مرحله تعمیرات حرارتی Lenovo Flex 3-1120

آموزش مرحله به مرحله تعمیرات حرارتی Lenovo Flex 3-1120

آموزش مرحله به مرحله تعمیرات حرارتی Lenovo Flex 3-1120

آموزش مرحله به مرحله تعمیرات حرارتی Lenovo Flex 3-1120

مرحله هشتم :

 • باتری را از لپ تاپ خارج کنید.
آموزش مرحله به مرحله تعمیرات حرارتی Lenovo Flex 3-1120

آموزش مرحله به مرحله تعمیرات حرارتی Lenovo Flex 3-1120

مرحله نهم :

 • هارد دیسک در سمت چپ رایانه قرار دارد.
آموزش مرحله به مرحله تعمیرات حرارتی Lenovo Flex 3-1120

آموزش مرحله به مرحله تعمیرات حرارتی Lenovo Flex 3-1120

مرحله دهم :

 • سه پیچ ۳٫۵ میلی متری گوشه های هارد دیسک قرار دارد.
 • این سه پیچ را با پیچ گوشتی باز کنید.
آموزش مرحله به مرحله تعمیرات حرارتی Lenovo Flex 3-1120

آموزش مرحله به مرحله تعمیرات حرارتی Lenovo Flex 3-1120

آموزش مرحله به مرحله تعمیرات حرارتی Lenovo Flex 3-1120

آموزش مرحله به مرحله تعمیرات حرارتی Lenovo Flex 3-1120

مرحله یازدهم :

 • سیم سمت راست هارد دیسک را تا جایی که به مادربرد متصل است دنبال کنید.
آموزش تصویری تعمیرات حرارتی Lenovo Flex 3-1120

آموزش تصویری تعمیرات حرارتی Lenovo Flex 3-1120

مرحله دوازدهم :

 • نواری که در شکل نمایان است و سیم را به لپ تاپ متصل می کنید را جدا کنید.
آموزش تصویری تعمیرات حرارتی Lenovo Flex 3-1120

آموزش تصویری تعمیرات حرارتی Lenovo Flex 3-1120

مرحله سیزدهم :

 • اتصال سیم را از پورت روی مادربرد بیرون بکشید.
آموزش تصویری تعمیرات حرارتی Lenovo Flex 3-1120

آموزش تصویری تعمیرات حرارتی Lenovo Flex 3-1120

مرحله چهاردهم :

آموزش تصویری تعمیرات حرارتی Lenovo Flex 3-1120

آموزش تصویری تعمیرات حرارتی Lenovo Flex 3-1120

مرحله پانزدهم:

 • بلندگوها را در گوشه های پایین در سمت چپ و راست  لپ تاپ قرار دارد.
راهنمای تعمیرات حرارتی Lenovo Flex 3-1120

راهنمای تعمیرات حرارتی Lenovo Flex 3-1120

مرحله شانزدهم :

 • دو پیچ  ۱ میلیمتری در دو سر بلندگوها قرار دارد.
 • هر دو پیچ را به کمک پیچ گوشتی باز کنید.
راهنمای تعمیرات حرارتی Lenovo Flex 3-1120

راهنمای تعمیرات حرارتی Lenovo Flex 3-1120

راهنمای تعمیرات حرارتی Lenovo Flex 3-1120

راهنمای تعمیرات حرارتی Lenovo Flex 3-1120

مرحله هفدهم :

 •  سیم دو بلندگو که در مرکز رایانه قرار دارد در تصویر زیر قابل مشاهده است.
 • سیم ها را به سمت بالا به طرف جایی که آنها به مادربورد وصل می شوند، دنبال کنید.
راهنمای تعمیرات حرارتی Lenovo Flex 3-1120

راهنمای تعمیرات حرارتی Lenovo Flex 3-1120

راهنمای تعمیرات حرارتی Lenovo Flex 3-1120

راهنمای تعمیرات حرارتی Lenovo Flex 3-1120

مرحله هجدهم :

 • با استفاده از ابزاری، اتصال سیم و مادر برد را قطع کنید.
راهنمای گام به گام تعمیرات حرارتی Lenovo Flex 3-1120

راهنمای گام به گام تعمیرات حرارتی Lenovo Flex 3-1120

مرحله نوزدهم :

 • کارت شبکه را در سمت راست در بالای لپ تاپ قرار دارد.
راهنمای گام به گام تعمیرات حرارتی Lenovo Flex 3-1120

راهنمای گام به گام تعمیرات حرارتی Lenovo Flex 3-1120

مرحله بیستم :

 • یک پیچ ۳٫۵ میلی متری در لبه سمت راست کارت شبکه قرار دارد.
 • پیچ را با استفاده از پیچ گوشتی باز کنید.
راهنمای گام به گام تعمیرات حرارتی Lenovo Flex 3-1120

راهنمای گام به گام تعمیرات حرارتی Lenovo Flex 3-1120

 

راهنمای گام به گام تعمیرات حرارتی Lenovo Flex 3-1120

راهنمای گام به گام تعمیرات حرارتی Lenovo Flex 3-1120

مرحله بیست و یکم :

 • کارت شبکه را به سمت راست بکشید تا از مادربرد خارج شود.
راهنمای گام به گام تعمیرات حرارتی Lenovo Flex 3-1120

راهنمای گام به گام تعمیرات حرارتی Lenovo Flex 3-1120

مرحله بیست و دوم :

 • سیمهای آنتن سیاه و سفید که به لبه سمت راست کارت شبکه متصل هستند را در تصویر زیر مشاهده میکنید.
 • دو آنتن را به سمت بالا بکشید تا کارت شبکه را از آنها جدا کنید.
راهنمای مرحله به مرحله تعمیرات حرارتی Lenovo Flex 3-1120

راهنمای مرحله به مرحله تعمیرات حرارتی Lenovo Flex 3-1120

راهنمای مرحله به مرحله تعمیرات حرارتی Lenovo Flex 3-1120

راهنمای مرحله به مرحله تعمیرات حرارتی Lenovo Flex 3-1120

مرحله بیست وسوم:

 • کابل ورودی برق، در گوشه بالا سمت راست مادربرد قرار دارد.
 • کابل ورودی برق را به آرامی بکشید تا از پورت خود خارج شود.
 • این کار را به طور متناوب بین سمت چپ و راست کابل انجام دهید تا زمانی که اتصال آن را کاملا قطع کنید.
راهنمای مرحله به مرحله تعمیرات حرارتی Lenovo Flex 3-1120

راهنمای مرحله به مرحله تعمیرات حرارتی Lenovo Flex 3-1120

راهنمای مرحله به مرحله تعمیرات حرارتی Lenovo Flex 3-1120

راهنمای مرحله به مرحله تعمیرات حرارتی Lenovo Flex 3-1120

مرحله بیست و چهارم  :

 • تراشه ی کابل با زبانه آبی را در تصویر زیر مشاهده می کنید.
 • کابل به لبه سمت راست مادربرد متصل است.
 • ضامن سیاه را به کمک ابزاری بلند کنید.
 • برای خارج کردن کابل، زبانه آبی را به سمت چپ بکشید.
راهنمای مرحله به مرحله تعمیرات حرارتی Lenovo Flex 3-1120

راهنمای مرحله به مرحله تعمیرات حرارتی Lenovo Flex 3-1120

راهنمای مرحله به مرحله تعمیرات حرارتی Lenovo Flex 3-1120

راهنمای مرحله به مرحله تعمیرات حرارتی Lenovo Flex 3-1120

راهنمای مرحله به مرحله تعمیرات حرارتی Lenovo Flex 3-1120

راهنمای مرحله به مرحله تعمیرات حرارتی Lenovo Flex 3-1120

مرحله بیست وپنجم :

 • تراشه ی کابل سیاه رنگ در سمت راست پایین مادربرد قرار دارد.
 • درب سفید را که در انتهای کابل به مادربرد متصل است را بلند کنید.
 • کابل را به سمت پایین بکشید تا از مادربرد جدا شود.
راهنمای تصویری تعمیرات حرارتی Lenovo Flex 3-1120

راهنمای تصویری تعمیرات حرارتی Lenovo Flex 3-1120

راهنمای تصویری تعمیرات حرارتی Lenovo Flex 3-1120

راهنمای تصویری تعمیرات حرارتی Lenovo Flex 3-1120

راهنمای تصویری تعمیرات حرارتی Lenovo Flex 3-1120

راهنمای تصویری تعمیرات حرارتی Lenovo Flex 3-1120

مرحله بیست وششم :

 • تراشه ی کابل سفید رنگ با زبانه آبی در سمت چپ تراشه ی کابل سیاه رنگ قرار دارد.
 • متصل کننده ی کابل روی مادربرد را بیرون بکشید.
 • کابل را از پورت آن بر روی مادربرد بیرون بکشید.
راهنمای تصویری تعمیرات حرارتی Lenovo Flex 3-1120

راهنمای تصویری تعمیرات حرارتی Lenovo Flex 3-1120

راهنمای تصویری تعمیرات حرارتی Lenovo Flex 3-1120

راهنمای تصویری تعمیرات حرارتی Lenovo Flex 3-1120

راهنمای تصویری تعمیرات حرارتی Lenovo Flex 3-1120

راهنمای تصویری تعمیرات حرارتی Lenovo Flex 3-1120

مرحله بیست و هفتم :

 • محل متصل کننده سفید رنگ در لبه بالایی مادربرد قرار دارد و در تصویر نمایان است.
 • به سادگی سیم را به کمک دست از مادر برد بیرون بکشید تا اتصال آن را قطع کنید.
 •  ممکن است برای حذف کابل از ابزار استفاده شود، اما معمولا لازم نیست.
راهنمای تصویری تعمیرات حرارتی Lenovo Flex 3-1120

راهنمای تصویری تعمیرات حرارتی Lenovo Flex 3-1120

راهنمای تصویری تعمیرات حرارتی Lenovo Flex 3-1120

راهنمای تصویری تعمیرات حرارتی Lenovo Flex 3-1120

راهنمای تصویری تعمیرات حرارتی Lenovo Flex 3-1120

راهنمای تصویری تعمیرات حرارتی Lenovo Flex 3-1120

مرحله بیست و هشتم :

 • سه پیچ ۴٫۵ میلیمتری را که در گوشه سمت چپ مادربرد قرار دارند.
 • چهار پیچ ۳٫۵ میلی متری که در تصویر نمایان است بر روی مادر برد قرار دارد.
 • کلیه پیچ ها را با کمک پیچ گوشتی باز کنید.
 تعمیرات حرارتی Lenovo Flex 3-1120

تعمیرات حرارتی Lenovo Flex 3-1120

 تعمیرات حرارتی Lenovo Flex 3-1120

تعمیرات حرارتی Lenovo Flex 3-1120

مرحله بیست و نهم :

 • براکت فلزی که به مادربرد متصل است در سمت چپ رایانه قرار دارد.
 • براکت فلزی را با استفاده از ابزار از مادربرد جدا کنید.
 • لازم است این مراحل به طور همزمان انجام شود تا مادربرد را از براکت جدا کنید.
 • چون ممکن است قطعات در هم گیر کنند.
 • به مادربورد نیروی زیادی وارد نکنید.
 • اگر مادربرد خیلی ظریف باشد ممکن است بشکند.
 تعمیرات حرارتی Lenovo Flex 3-1120

تعمیرات حرارتی Lenovo Flex 3-1120

 تعمیرات حرارتی Lenovo Flex 3-1120

تعمیرات حرارتی Lenovo Flex 3-1120

مرحله سی ام :

آموزش تصویری تعویض مادر برد Lenovo Flex 3-1120

آموزش تصویری تعویض مادر برد Lenovo Flex

مرحله سی و یکم :

 • سمت سیاه مادربرد را رو به بالا مطابق شکل قرار دهید.
آموزش تعمیرات حرارتی Lenovo Flex 3-1120

آموزش تعمیرات حرارتی Lenovo Flex 3-1120

مرحله سی و دوم :

 • نوار سیاه رنگ روی مادربرد را با دقت جدا کنید.
 تعمیرات حرارتی Lenovo Flex 3-1120

تعمیرات حرارتی Lenovo Flex 3-1120

مرحله سی و سوم :

 • سه پیچ ۲ میلی متری در تصویر زیر قابل مشاهده است.
 • با استفاده از پیچ گوشتی هر سه پیچ را باز کنید.
راهنمای آموزشی تعمیرات حرارتی Lenovo Flex 3-1120

راهنمای آموزشی تعمیرات حرارتی Lenovo Flex 3-1120

راهنمای آموزشی تعمیرات حرارتی Lenovo Flex 3-1120

راهنمای آموزشی تعمیرات حرارتی Lenovo Flex 3-1120

مرحله ی سی و چهارم :

 • قطعه ی مسی رنگ حرارتی را که در شکل زیر هم نمایان است را از مادربرد جدا کنید.
 • قطعه حرارتی را مطابق تصویر دوم قرار دهید تا قسمت سیاه و سفید رو به بالا باشد.
راهنمای آموزشی تعمیرات حرارتی Lenovo Flex 3-1120

راهنمای آموزشی تعمیرات حرارتی Lenovo Flex 3-1120

راهنمای آموزشی تعمیرات حرارتی Lenovo Flex 3-1120

راهنمای آموزشی تعمیرات حرارتی Lenovo Flex 3-1120

مرحله سی و پنجم :

 • رسوب روی قطعه را با استفاده از یک پارچه ی تمیز پاک کنید.
راهنمای آموزشی تعمیرات حرارتی Lenovo Flex 3-1120

راهنمای آموزشی تعمیرات حرارتی Lenovo Flex 3-1120

راهنمای آموزشی تعمیرات حرارتی Lenovo Flex 3-1120

راهنمای آموزشی تعمیرات حرارتی Lenovo Flex 3-1120

مرحله سی و ششم :

 • رسوبی که روی مادر برد وجود دارد را با استفاده از یک پارچه ی تمیز پاک کنید.

راهنمای آموزشی تعمیرات حرارتی Lenovo Flex 3-1120

راهنمای آموزشی تعمیرات حرارتی Lenovo Flex 3-1120

راهنمای آموزشی تعمیرات حرارتی Lenovo Flex 3-1120

راهنمای آموزشی تعمیرات حرارتی Lenovo Flex 3-1120

راهنمای آموزشی تعمیرات حرارتی Lenovo Flex 3-1120

راهنمای آموزشی تعمیرات حرارتی Lenovo Flex 3-1120

مرحله سی و هفتم :

 • یک قطره کوچک از ترکیب حرارتی را روی پردازنده بریزید .
 •  لازم نیست که مقدار زیادی از ترکیب حرارتی را استفاده کنید، زیرا هنگامی که مجددا قطعه ی حرارتی را متصل کنید ترکیب در همه جای قطعه پخش خواهد شد.
راهنمای آموزشی تعمیرات حرارتی Lenovo Flex 3-1120

راهنمای آموزشی تعمیرات حرارتی Lenovo Flex 3-1120

راهنمای آموزشی تعمیرات حرارتی Lenovo Flex 3-1120

راهنمای آموزشی تعمیرات حرارتی Lenovo Flex 3-1120