برچسب: تعویض مادر برد Lenovo Thinkpad x230

تعویض مادر برد Lenovo Thinkpad x230

آموزش تعویض مادر برد Lenovo Thinkpad x230

آموزش تعویض مادر برد Lenovo Thinkpad x230

آموزش تعویض مادر برد Lenovo Thinkpad x230

تعویض مادر برد Lenovo Thinkpad x230

تعویض مادر برد Lenovo Thinkpad x230

مقدمه :

تعمیرات لوازم دیجیتال همچون آموزش تعویض مادر برد Lenovo Thinkpad x230 در عین سادگی نیاز به دقت و مهارت دارد. در سایت lenovotehran.com  تلاش شده تا این مهارت با بالاترین کیفیت و بازدهی در اختیار کاربران قرار بگیرد تا در وهله اول در زمان و در وهله دوم در وقت آنها صرفه جویی شود. همچنین تمامی کاربران و دارندگان سیستم های دیجیتال بتوانند نیاز های روزمره خود و مشکلات نرم افزاری و سخت افزاری سیستم خود را برطرف کنند.

درجه سختی کار : نسبتا آسان

تعداد مراحل : ۲۶ مرحله

زمان مورد نیاز: ۴۵ الی ۱ ساعت

 مرحله اول :

 • کامپیوتر را خاموش کن
 • عدم اتصال کابل شارژر
تعویض مادر برد Lenovo Thinkpad x230

تعویض مادر برد Lenovo Thinkpad x230


مرحله دوم :

 • کامپیوتر را با دقت لمس کنید.
 • مستطیل قرمز موقعیت باتری را نشان می دهد.

 

تعویض مادر برد Lenovo Thinkpad x230

تعویض مادر برد Lenovo Thinkpad x230

 

مرحله سوم :

 • محل دو سوئیچ که باتری را قفل می کند. سوئیچ چپ دست را به سمت “قفل شده” فشار دهید.

تعویض مادر برد Lenovo Thinkpad x230

تعویض مادر برد Lenovo Thinkpad x230

تعویض مادر برد Lenovo Thinkpad x230

تعویض مادر برد Lenovo Thinkpad x230

تعویض مادر برد Lenovo Thinkpad x230

تعویض مادر برد Lenovo Thinkpad x230

 

مرحله چهارم :

 • در حالیکه با استفاده از دست دیگر خود، کلیپ راست را به سمت راست فشار داده و نگه دارید، به آرامی باتری را از کامپیوتر دور کنید.

آموزش تعویض مادر برد Lenovo Thinkpad x230

آموزش تعویض مادر برد Lenovo Thinkpad x230

آموزش تعویض مادر برد Lenovo Thinkpad x230

آموزش تعویض مادر برد Lenovo Thinkpad x230

تعویض مادر برد Lenovo Thinkpad x230

تعویض مادر برد Lenovo Thinkpad x230

 

مرحله پنجم :

 • محل محفظه هارد دیسک را تعیین کنید (مشخص شده با مستطیل قرمز).

 

آموزش تعویض مادر برد Lenovo Thinkpad x230

آموزش تعویض مادر برد Lenovo Thinkpad x230

 

مرحله ششم :

 • از یک پیچ گوشتی کوچک استفاده کنید تا پیچ پیچ را بچرخاند که پوشش محفظه هارد دیسک را نگه دارد.
 • پیچ در داخل پوشش پلاستیکی قرار دارد.
 • نگران استخراج آن نباشید. پوشش محفظه هارد دیسک را به دقت بردارید.

 

آموزش تعویض مادر برد Lenovo Thinkpad x230

آموزش تعویض مادر برد Lenovo Thinkpad x230

تعویض مادر برد Lenovo Thinkpad x230

تعویض مادر برد Lenovo Thinkpad x230

 

مرحله هفتم :

 • به آرامی زبانه کشویی سیاه را از بالای دیسک سخت بکشید.
 • ادامه کشیدن بر روی برگه کشش تا زمانی که هارد دیسک و دو رشته پلاستیکی خارج از محفظه. به آرامی بر روی برگه بکشید اما به آرامی.
 • هارد دیسک باید از محفظه بیرون بیاید.

تعویض مادر برد Lenovo Thinkpad x230

تعویض مادر برد Lenovo Thinkpad x230

آموزش تعویض مادر برد Lenovo Thinkpad x230

آموزش تعویض مادر برد Lenovo Thinkpad x230

تعویض مادر برد Lenovo Thinkpad x230

تعویض مادر برد Lenovo Thinkpad x230

 

مرحله هشتم :

 • ریل های پلاستیکی را از هارد دیسک قدیمی SSD / HD حذف کنید و آنها را در هارد دیسک جدید SSD قرار دهید.

تعویض مادر برد Lenovo Thinkpad x230

تعویض مادر برد Lenovo Thinkpad x230

تعویض مادر برد Lenovo Thinkpad x230

تعویض مادر برد Lenovo Thinkpad x230

تعویض مادر برد Lenovo Thinkpad x230

تعویض مادر برد Lenovo Thinkpad x230

 

مرحله نهم :

 • ۲ پیچ برای محافظت از صفحه کلید وجود دارد. شما می توانید با یک نماد صفحه کلید کوچک (با یک مستطیل نارنجی در تصویر دوم) مشخص کنید.
 • هنگامی که شما دو پیچ را قرار داده اید، آنها را با یک پیچ گوشتی کوچک بردارید.

تعویض مادر برد Lenovo Thinkpad x230

تعویض مادر برد Lenovo Thinkpad x230

تعویض مادر برد Lenovo Thinkpad x230

تعویض مادر برد Lenovo Thinkpad x230

تعویض مادر برد Lenovo Thinkpad x230

تعویض مادر برد Lenovo Thinkpad x230

 

مرحله دهم :

 • به آرامی نوار را از جعبه بیرون بکشید.

تعویض مادر برد Lenovo Thinkpad x230

تعویض مادر برد Lenovo Thinkpad x230

تعویض مادر برد Lenovo Thinkpad x230

تعویض مادر برد Lenovo Thinkpad x230

آموزش تعویض مادر برد Lenovo Thinkpad x230

آموزش تعویض مادر برد Lenovo Thinkpad x230

 

مرحله یازدهم :

 • استفاده از یک spudger پلاستیکی (یا یک پیچ گوشتی تخت) برای فشار دادن صفحه کلید به سمت صفحه نمایش لازم است.
 • این پایین کلیدهای صفحه کلید را از پوشش خارج می کند.

 

تعویض مادر برد Lenovo Thinkpad x230

تعویض مادر برد Lenovo Thinkpad x230

آموزش تعویض مادر برد Lenovo Thinkpad x230

آموزش تعویض مادر برد Lenovo Thinkpad x230

مرحله دوازدهم :

 • صفحه کلید را با دقت بالا ببرید تا بتوانید به اتصال آن دسترسی پیدا کنید.

 

تعویض مادر برد Lenovo Thinkpad x230

تعویض مادر برد Lenovo Thinkpad x230

آموزش تعویض مادر برد Lenovo Thinkpad x230

آموزش تعویض مادر برد Lenovo Thinkpad x230

 

مرحله سیزدهم :

 • با کشیدن با دقت اتصال را قطع کنید.

تعویض مادر برد Lenovo Thinkpad x230

تعویض مادر برد Lenovo Thinkpad x230

تعویض مادر برد Lenovo Thinkpad x230

تعویض مادر برد Lenovo Thinkpad x230

 

مرحله چهاردهم :

 •  صفحه کلید دیگر به لپ تاپ متصل نیست و می تواند جایگزین شود.

 

تعویض مادر برد Lenovo Thinkpad x230

تعویض مادر برد Lenovo Thinkpad x230

مرحله پانزدهم :

 • پنج پیچ ۵٫۷ میلی متری از پایین را بردارید.

تعویض مادر برد Lenovo Thinkpad x230

تعویض مادر برد Lenovo Thinkpad x230

تعویض مادر برد Lenovo Thinkpad x230

تعویض مادر برد Lenovo Thinkpad x230

تعویض مادر برد Lenovo Thinkpad x230

تعویض مادر برد Lenovo Thinkpad x230

 

مرحله شانزدهم :

 • دو پیچ ۵٫۷ میلی متری را از بالای لپ تاپ جدا کنید.

 

تعویض مادر برد Lenovo Thinkpad x230

تعویض مادر برد Lenovo Thinkpad x230

تعویض مادر برد Lenovo Thinkpad x230

تعویض مادر برد Lenovo Thinkpad x230

 

مرحله هفدهم :

 • استراحت دست نخورده را از هیئت مدیره لپ تاپ بکشید.

 

تعویض مادر برد Lenovo Thinkpad x230

تعویض مادر برد Lenovo Thinkpad x230

تعویض مادر برد Lenovo Thinkpad x230

تعویض مادر برد Lenovo Thinkpad x230

 

مرحله هجدهم :

 • مهر و موم سفید را باز کنید و کابل آبی را قطع کنید.

 

تعویض مادر برد Lenovo Thinkpad x230

تعویض مادر برد Lenovo Thinkpad x230

تعویض مادر برد Lenovo Thinkpad x230

تعویض مادر برد Lenovo Thinkpad x230

 

مرحله نوزدهم :

 • کابلهای آبی و قرمز را به دقت جدا کنید و از موارد پلاستیکی جدا کنید.

 

تعویض مادر برد Lenovo Thinkpad x230

تعویض مادر برد Lenovo Thinkpad x230

تعویض مادر برد Lenovo Thinkpad x230

تعویض مادر برد Lenovo Thinkpad x230

تعویض مادر برد Lenovo Thinkpad x230

تعویض مادر برد Lenovo Thinkpad x230

 

مرحله بیستم :

 • باز کردن مهر و موم سفید و کابل diconnect آبی از گوشه بالایی.

 

تعویض مادر برد Lenovo Thinkpad x230

تعویض مادر برد Lenovo Thinkpad x230

تعویض مادر برد Lenovo Thinkpad x230

تعویض مادر برد Lenovo Thinkpad x230

 

مرحله بیست و یکم :

 • دو پیچ ۴٫۱ میلی متری از قاب سیاه را بردارید.

 

تعویض مادر برد Lenovo Thinkpad x230

تعویض مادر برد Lenovo Thinkpad x230

تعویض مادر برد Lenovo Thinkpad x230

تعویض مادر برد Lenovo Thinkpad x230

 

مرحله بیست و دوم :

 • قاب سیاه را از روی صفحه لپ تاپ بکشید.

 

تعویض مادر برد Lenovo Thinkpad x230

تعویض مادر برد Lenovo Thinkpad x230

آموزش تعویض مادر برد Lenovo Thinkpad x230

آموزش تعویض مادر برد Lenovo Thinkpad x230

تعویض مادر برد Lenovo Thinkpad x230

تعویض مادر برد Lenovo Thinkpad x230

 

مرحله بیست و سوم :

 • با دقت ماژول صفحه نمایش را مستقیما بلند کنید تا از هیئت مدیره جدا شود.

 

آموزش تعویض مادر برد Lenovo Thinkpad x230

آموزش تعویض مادر برد Lenovo Thinkpad x230

 

مرحله بیست و چهارم :

 • مجموع کل پیچ ها را از پلاستیک سیاه و سفید در هیئت مدیره بریزید.

 

تعویض مادر برد Lenovo Thinkpad x230

تعویض مادر برد Lenovo Thinkpad x230

آموزش تعویض مادر برد Lenovo Thinkpad x230

آموزش تعویض مادر برد Lenovo Thinkpad x230

 

مرحله بیست و پنجم :

 

آموزش تعویض مادر برد Lenovo Thinkpad x230

آموزش تعویض مادر برد Lenovo Thinkpad x230

 

مرحله بیست و ششم:

 • مادربرد (پلاستیکی سیاه) را از لپ تاپ به دقت جدا کنید.

تعویض مادر برد Lenovo Thinkpad x230

تعویض مادر برد Lenovo Thinkpad x230

آموزش تعویض مادر برد Lenovo Thinkpad x230

آموزش تعویض مادر برد Lenovo Thinkpad x230