برچسب: راهنمای تعویض باتری در لپ تاپ Lenovo Thinkpad x230

آموزش تعویض باتری در لپ تاپ Lenovo Thinkpad x230

آموزش تعویض باتری در لپ تاپ Lenovo Thinkpad x230

آموزش تعویض باتری در لپ تاپ Lenovo Thinkpad x230

آموزش تعویض باتری در لپ تاپ Lenovo Thinkpad x230

آموزش تعویض باتری در لپ تاپ Lenovo Thinkpad x230

آموزش تعویض باتری در لپ تاپ Lenovo Thinkpad x230

مقدمه :

تعمیرات لوازم دیجیتال همچون آموزش تعویض باتری در لپ تاپ Lenovo Thinkpad x230 در عین سادگی نیاز به دقت و مهارت دارد. در سایت lenovotehran.com  تلاش شده تا این مهارت با بالاترین کیفیت و بازدهی در اختیار کاربران قرار بگیرد تا در وهله اول در زمان و در وهله دوم در وقت آنها صرفه جویی شود. همچنین تمامی کاربران و دارندگان سیستم های دیجیتال بتوانند نیاز های روزمره خود و مشکلات نرم افزاری و سخت افزاری سیستم خود را برطرف کنند.

درجه سختی کار : آسان

تعداد مراحل : ۴

زمان مورد نیاز: ۲۰ الی ۳۰ ذقیقه

.

 مرحله اول :

 

تعویض باتری در لپ تاپ Lenovo Thinkpad x230

تعویض باتری در لپ تاپ Lenovo Thinkpad x230

مرحله دوم :

  • کامپیوتر را با دقت لمس کنید.
  • مستطیل قرمز موقعیت باتری را نشان می دهد.

 

تعویض باتری در لپ تاپ Lenovo Thinkpad x230

تعویض باتری در لپ تاپ Lenovo Thinkpad x230


مرحله سوم :

  • محل دو سوئیچ که باتری را قفل می کند. سوئیچ چپ دست را به سمت "قفل شده" فشار دهید.

 

تعویض باتری در لپ تاپ Lenovo Thinkpad x230

تعویض باتری در لپ تاپ Lenovo Thinkpad x230

تعویض باتری در لپ تاپ Lenovo Thinkpad x230

تعویض باتری در لپ تاپ Lenovo Thinkpad x230

تعویض باتری در لپ تاپ Lenovo Thinkpad x230

تعویض باتری در لپ تاپ Lenovo Thinkpad x230

مرحله چهارم :

  • در حالیکه با استفاده از دست دیگر خود، کلیپ راست را به سمت راست فشار داده و نگه دارید، به آرامی باتری را از کامپیوتر دور کنید.

 

تعویض باتری در لپ تاپ Lenovo Thinkpad x230

تعویض باتری در لپ تاپ Lenovo Thinkpad x230

تعویض باتری در لپ تاپ Lenovo Thinkpad x230

تعویض باتری در لپ تاپ Lenovo Thinkpad x230

تعویض باتری در لپ تاپ Lenovo Thinkpad x230

تعویض باتری در لپ تاپ Lenovo Thinkpad x230