آموزش تعویض فن لپ تاپ لنوو y50-70

آموزش تعویض فن لپ تاپ لنوو y50-70

آموزش تعویض فن لپ تاپ لنوو y50-70

آموزش تعویض فن لپ تاپ لنوو y50-70

آموزش تعویض فن لپ تاپ لنوو y50-70

آموزش تعویض فن لپ تاپ لنوو y50-70

درجه سختی کار : آسان

تعداد مراحل : ۷ مرحله

زمان مورد نیاز : ۱۵ دقیقه

تعداد بخش ها:۱ بخش

مقدمه:

این راهنما شامل ۲ بخش اصلی باز کردن قاب پشت لپ تاپ لنوو y50-70 و تعویض فن لپ تاپ لنوو y50-70 میباشد.

ابزار مورد نیاز : پیچ گوشتی

مرحله اول :

آموزش تعویض فن لپ تاپ لنوو y50-70

آموزش تعویض فن لپ تاپ لنوو y50-70

 • تمام ۱۲ پیچ ۶ میلیمتری پشت قاب لپ تاپ لنوو y50-70 را با استفاده از پیچ گوتی باز کنید.

آموزش تعویض فن لپ تاپ لنوو y50-70

آموزش تعویض فن لپ تاپ لنوو y50-70

 • نوجه داشته باشید برای اینکه لبه های پیچ خراب نشود با فشار زیاد پیچها را باز کنید. 
 • مطمئن شوید لپ تاپ لنوو y50-70 خاموش باشد.

مرحله دوم :

 

 

آموزش تعویض فن لپ تاپ لنوو y50-70

آموزش تعویض فن لپ تاپ لنوو y50-70

 • به آرامی و با احتیاط درب پشت لپ تاپ لنوو y50-70 را بردارید.

آموزش تعویض فن لپ تاپ لنوو y50-70

آموزش تعویض فن لپ تاپ لنوو y50-70

مرحله سوم :

آموزش تعویض فن لپ تاپ لنوو y50-70

آموزش تعویض فن لپ تاپ لنوو y50-70

 • ۳ پیچ  ۳٫۵ میلیمتری فن لپ تاپ لنوو y50-70 را با استفاده از پیچ گوشتی مخصوص باز کنید.

آموزش تعویض فن لپ تاپ لنوو y50-70

آموزش تعویض فن لپ تاپ لنوو y50-70

مرحله چهارم:

آموزش تعویض فن لپ تاپ لنوو y50-70

آموزش تعویض فن لپ تاپ لنوو y50-70

 • زبانه های سیمها را به آرامی بکشید و سوکتها را جدا کنید.

آموزش تعویض فن لپ تاپ لنوو y50-70

آموزش تعویض فن لپ تاپ لنوو y50-70

توجه داشته باشد سیمها را به سختی نکشید و آنها را به آرامی جدا کنید چون در صورت محکم کشیده شدن ممکن است

سیمهای رابط بین فن و مادربورد لپ تاپ لنوو y50-70 کنده شود و به مشکل بر بخورید.

آموزش تعویض فن لپ تاپ لنوو y50-70

آموزش تعویض فن لپ تاپ لنوو y50-70

مرحله پنجم :

آموزش تعویض فن لپ تاپ لنوو y50-70

آموزش تعویض فن لپ تاپ لنوو y50-70

آموزش تعویض فن لپ تاپ لنوو y50-70

آموزش تعویض فن لپ تاپ لنوو y50-70

توجه داشته باشید سیمهای رابط کارت وایرلی را به آرامی جدا کنید که سیمها دچار آسیب نشوند.

 

آموزش تعویض فن لپ تاپ لنوو y50-70

آموزش تعویض فن لپ تاپ لنوو y50-70

مرحله ششم :

آموزش تعویض فن لپ تاپ لنوو y50-70

آموزش تعویض فن لپ تاپ لنوو y50-70

 • فن را به آرامی بردارید.

آموزش تعویض فن لپ تاپ لنوو y50-70

آموزش تعویض فن لپ تاپ لنوو y50-70

 • کابلهای آنتن را جمع آوری بکنید(سفید و سیاه)
 • کابلهای اسپیکر را نیز جمع کنید(سفیدو سیاه قرمز وآبی)
 • این کار را با دقت انجام دهید.

آموزش تعویض فن لپ تاپ لنوو y50-70

آموزش تعویض فن لپ تاپ لنوو y50-70

مرحله هفتم :

آموزش تعویض فن لپ تاپ لنوو y50-70

 • فن خراب را بر دارید.

آموزش تعویض فن لپ تاپ لنوو y50-70

آموزش تعویض فن لپ تاپ لنوو y50-70

 • فن جدید را جایگزین فن خراب بکنید

منبع : خدمات پس از فروش لنوو

 

One thought on “آموزش تعویض فن لپ تاپ لنوو y50-70

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>